[Tokyo Marui] VSR-10 / BAR-10 Scope Mount

Only 1 left
SKU: AA#08610-3A1D Part No.: V-02
3A1D
Regular price $13.48 USD

描述:
[東京丸井] VSR-10/BAR-10 瞄準鏡安裝座

  • 瞄準鏡 20 毫米導軌設計用於安裝在 Tokyo Marui VSR-10 上以連接瞄準鏡。

規格:

  • 零件編號:V-02
  • 顏色:黑色
  • 兼容性:VSR-10 狙擊步槍
  • 重量:90克*

包裝內容:

  1. 瞄準鏡支架 x 1 個